گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - اقتصاد
مرتبه علمي : دانشیار

فعالیتهای پژوهشی (طرح های انجام شده)


تاریخ : 1393/07/19
بازدید : 282

عنوان طرح

شناسايي شيوه هاي بازاريابي مناسب در بانک مسکن استان اصفهان با توجه به امکانات موجود در ارائه خدمات

بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی

بررسي اثرات نوسانات قيمت مسکن و اعتبارات بانکي بر تورم: مورد ايران

نوسانات کلان اقتصادي در اقتصادهاي نفتي با استفاده از رويکرد تصحيح خطاي برداري ساختاري (SVEC): مورد ايران

بررسی ظرفیتها و پتانسیل شاخص های کلان اقتصادی استان اصفهان