گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق-مخابرات
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/07/13
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با قرار قبلی مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با قرار قبلی
دو شنبه سیگنال و سیستم سیگنال و سیستم مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با قرار قبلی
سه شنبه مدار مخابراتی مدار مخابراتی مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی DSP DSP
چهار شنبه
پنج شنبه مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با قرار قبلی شبکه های انتقال داده شبکه های انتقال داده شبکه های انتقال داده شبکه های انتقال داده
جمعه