گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق-مخابرات
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/02/07
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با قرار قبلی اصول سیستم های مخابراتی اصول سیستم های مخابراتی برنامه نویسی کامپیوتر برنامه نویسی کامپیوتر
دو شنبه FPGA FPGA مراجعه دانشجویان رمزنگاری رمزنگاری مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
سه شنبه احتمال مهندسی احتمال مهندسی جلسه گروه
چهار شنبه مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
پنج شنبه
جمعه