گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - مكانيك ماشينهاي كشاورزي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/06/20
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه نقشه کشی مهندسی آزمایشگاه مکانیک خاک مراجعه دانشجو نقشه کشی مهندسی نقشه کشی مهندسی
یک شنبه رسم فنی رسم فنی مراجعه دانشجو ماشینهای کشاورزی آزمایشگاه ماشینهای کشاورزی
دو شنبه مراجعه دانشجو رسم فنی مراجعه دانشجو - -
سه شنبه - - - -
چهار شنبه ماشینهای کشاورزی آزمایشگاه ماشینهای کشاورزی مراجعه دانشجو آزمایشگاه ماشینهای کشاورزی
پنج شنبه
جمعه