دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی محض-آنالیز
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/17
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه ریاضی 2 ریاضی 2 ریاضی 2 مطالعه و تحقیق
سه شنبه ریاضی 2 ریاضی 2 ریاضی 2 مطالعه و تحقیق
چهار شنبه معادلات دیفرانسیل معادلات دیفرانسیل معادلات دیفرانسیل مطالعه و تحقیق
پنج شنبه
جمعه