گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامائي
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/11/09
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه --------- -------------- ------------- ---------------
یک شنبه راهنمایی درس بارداری و زایمان 2 کلاس 105 راهنمایی حضور ------
دو شنبه --------------------- ------------------ ----------------- ------------------------
سه شنبه درس پرستاری بهداشت مادر و نوزاد کلاس 106 درس پرستاری بزرگسالان 2 کلاس 106 درس پرستاری در اختلالات مادر و کودک کلاس 104 راهنمایی ------
چهار شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی
پنج شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی
جمعه