دکتر حمزه محمدی خشوئی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
مرتبه علمي : استادیار

  • «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » (سوره نجم آیه 39)
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/08/06
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه راهنمایی راهنمایی راهنمایی راهنمایی راهنمایی
سه شنبه راهنمایی راهنمایی راهنمایی راهنمایی راهنمایی
چهار شنبه راهنمایی حسابرسی پیشرفته (د.علوم انسانی 65) پژوهش در كنترل هاي داخلي و ريسك (د.علوم انسانی 53) پژوهش در كنترل هاي داخلي و ريسك (د.علوم انسانی 71) حسابرسی پیشرفته (د.علوم انسانی 64)
پنج شنبه حسابرسی 2 (د.علوم انسانی 57) حسابرسی 2 (د.علوم انسانی 57) حسابرسی 2 (د.علوم انسانی 58) حسابرسی 2 (د.علوم انسانی 58) راهنمایی
جمعه