گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/08/25
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه کلاس درس کلاس درس کلاس درس پژوهشی پژوهشی
یک شنبه پژوهشی پژوهشی پژوهشی پژوهشی پژوهشی
دو شنبه کلاس درس کلاس درس کلاس درس کلاس درس پژوهشی
سه شنبه پژوهشی پژوهشی پژوهشی کلاس درس پژوهشی
چهار شنبه پژوهشی پژوهشی پژوهشی پژوهشی پژوهشی
پنج شنبه پژوهشی پژوهشی
جمعه