دکتر حمیدرضا پیکری
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/11/14
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه كاربرد سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت
چهار شنبه حكومت الكترونيك
پنج شنبه زبان تخصصی زبان تخصصی
جمعه