گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/12/19
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه -حضور -حضور نماز و استراحت -حضور -حضور
یک شنبه - - نماز و استراحت - -
دو شنبه -حضور رشد حرکتی نماز و استراحت -حضور -حضور
سه شنبه حضور ارزیابی رشد حرکتی نماز و استراحت روانشناسی رشد -رشد حرکتی در طول عمر
چهار شنبه حضور حضور نماز و استراحت حضور مطالعه هدایت شده
پنج شنبه - - نماز و استراحت - -
جمعه --------- --------- --------- --------- ---------