دکتر سعید شریفی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/11/14
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه تاريخ تفكر معاصر
پنج شنبه مديريت رفتار سازماني پيشرفته جامعه شناسي فرهنگي مديريت رفتار سازماني روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته
جمعه