دکتر دانیال نصر
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی عمران راه و ترابری
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/11/13
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه مهندسی ترافیک آز بتن آز بتن راهسازی
یک شنبه آز بتن روسازی راه روسازی راه زبان تخصصی
دو شنبه راهسازی راهسازی روسازی راه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه