گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - محيط زيست
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/09/23
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور حضور حضور حضور
یک شنبه حضور حضور شورای دانشکده حضور
دو شنبه عدم حضور عدم حضور عدم حضور عدم حضور
سه شنبه زیست شناسی حیات وحش( کارشناسی) مدیریت زیستگاه های تالابی(ارشد) حضور حضور
چهار شنبه مدیریت زیستگاهاهای تالابی (دکتری) پایش زیستی(دکتری) حضور حضور
پنج شنبه
جمعه