گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/01/24
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور حضور استراحت
یک شنبه حضور جلسه گروه استراحت
دو شنبه حضور اصطلاحات پزشکی استراحت بیهوشی بیهوشی
سه شنبه پرستاری ویژه بیماریهای حاد استراحت پرستاری ویژه پرستاری ویژه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه