گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی کامپيوتر-معماری کامپیوتر
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/10
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه معماری کامپیوتر 414 معماری کامپیوتر 414 معماری کامپیوتر 414 مراجعه 2_3
دو شنبه ریز پردازنده 414 ریز پردازنده 414 مبانی کامپیوتر کارگاه شبکه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه