گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • www.partooaftab.com
  • جهت حضور در کارگاه ها و کلاس های دکتر سید حمید آتش پو ر به آدرس www.partooaftab.com مراجعه کنید
  • با آنچه می بخشیم زندگی می سازیم
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/08/06
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه راهنمایی ساعت9 کلاس آموزش ویژه
یک شنبه آموزش نیروی انسانی مناسبات اسلامی ایرانی تا 12:30 راهنمایی کلاس
دو شنبه نظریه های شخصیت خانواده درمانی گروه درمانی کلاس
سه شنبه
چهار شنبه راهنمایی نظریه های شخصیت گروه درمانی
پنج شنبه
جمعه