گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
مرتبه علمي : استاد

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/08/18
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور حضور حضور
یک شنبه حضور حضور
دو شنبه حضور حضور کلاس کلاس
سه شنبه کلاس کلاس کلاس
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه