گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسي
مرتبه علمي : استاد تمام

  • به اطلاع کلیه داشجویان گرامی می رساند طبق برنامه دانشگاهی کلیه کلاس های اینجانب درهفته اول نیمسال دوم یعنی از تاریخ 12/11/9۸ دایرمی باشد و حضوردانشجویان الزامی است
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/11/07
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه راهنمایی راهنمایی راهنمایی
یک شنبه
دو شنبه آسيب شناسي روانی( دکترای روان شناسی) آسيب شناسي روانی( دکترای روان شناسی) راهنمایی
سه شنبه
چهار شنبه آسيب شناسي روانی( ارشد روان شناسی) آسيب شناسي روانی( ارشد روان شناسی) راهنمایی
پنج شنبه
جمعه