گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/07/03
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه اصول مهندسی باد و زلزله اصول مهندسی باد و زلزله پروژه سازه های بتن آزمه پروژه سازه های بتن آزمه
یک شنبه شورای دانشکده شورای دانشکده
دو شنبه ملاقات با دانشجویان ملاقات با دانشجویان ملاقات با دانشجویان
سه شنبه
چهار شنبه زبان تخصصی پیشرفته اثر زلزله بر سازه های ویژه اثر زلزله بر سازه های ویژه سمینار و روش تحقیق پیشرفته ملاقات با دانشجویان تحصیلات تکمیلی ملاقات با دانشجویان تحصیلات تکمیلی
پنج شنبه
جمعه