گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/11/23
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه مهارت آموزی و توسعه منابع انسانی اداره عمومی در اسلام اخلاق کسب و کار
پنج شنبه اداره عمومی در اسلام اداره عمومی در اسلام زبان تخصصی اداره عمومی در اسلام
جمعه