گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی معماری
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/12/11
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه طرح ارشد طرح ارشد طرح ارشد تنظیم شرایط محیطی معماری خمساز با اقلیم
دو شنبه
سه شنبه حضور حضور تنظیم شرایط محیطی
چهار شنبه طرح ارشد طرح ارشد طرح ارشد حضور
پنج شنبه
جمعه