گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
مرتبه علمي : دانشیار

پروژه هاي تحقيقاتي

:: ایجاد لاین خیار پارتنوکارپ گلخانه ای

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1394/12/12


:: تولید بذر هیبرید فلفل سبز گلخانه ای

کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1397/12/15


:: تولید بذر هیبرید صیفی های مهم

کارفرما : معاونت فناوری ریاست جمهوری
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1396/12/131