گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

  • توجه: -امکان تصویب پرپوزال بدون حضور استاد ناظر، استاد راهنما و اساتید داور ممکن نخواهد بود. - تنها کسانی که موضوع یا پرپوزال خود را تا پانزدهم هر ماه ارسال نموده اند می توانند پس از تماس با مدیر گروه و هماهنگی های لازم در شورا حضور یابند. به جهت تنظیم زمان جلسه با تعداد متقاضیان، بررسی موضوع و پرپوزال متقاضیانی که پس از تاریخ یاد شده موضوع یا پرپوزال خود را ارسال نموده اند ممکن نخواهد بود.
  • قابل توجه دانشجویان دکتری حقوق عمومی شورای تخصصی گروه حقوق عمومی 20/6/1397 ساعت ده صبح در اتاق سمینار دانشکده تشکیل می گردد.متقاضیان تصویب موضوع و پرپوزال راس ساعت حضور یابند. متقاضیان موضوع سه نسخه فرم پیشنهاد عنوان همراه داشته باشند. متقاضیان تصویب پرپوزال لازم است: 1. متن پرپوزال را قبل از ارسال به تایید استاد راهنما برسانند. 2.نام اساتید داور داخل و خارج گروه را از مدیر گروه استعلام نمایند. 3.با پژوهش دانشکده جهت حضور استاد ناظر هماهنگی انجام پذیرد. 4.با استاد راهنما و اساتید داور جهت حضور هماهنگی انجام پذیرد. 5.پرپوزال را برای اساتید داور داخل و خارج گروه ارسال نمایند. 6.نتیجه را به مدیر گروه حتما اعلام نمایند. 7.پس از کسب اطلاع از پژوهش دانشکده نسبت به اخذ گواهی ایران داک و گواهی اصالت سنجی اقدام و در جلسه شورا ارایه نمایند. 8. چهار نسخه از فرم تصویب پرپوزال همراه داشته باشید.
  • قابل توجه دانشجویان دکتری حقوق عمومی متقاضی آزمون جامع: مواد درسی آزمون جامع دانشجویان دکتری حقوق عمومی تیرماه 1397 عبارتند از دروس تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران،نظارت بر اعمال حکومت،حقوق اقتصادی عمومی،حقوق بشر
  • دانشجویان دکتری حقوق عمومی که متقاضی تصویب پرپوزال و یا موضوع می باشند می بایست1. تاییدیه ایران داک و تاییدیه اصالت سنجی را از دانشگاه دریافت نمایند و در جلسه شورای تخصصی ارایه نمایند. 2. تا پانزدهم هر ماه پرپوزال و یا موضوع را به ایمیل های ذیل ارسال نمایند. . اقای دکتر توسلی tavassoli2000@hotmail.com .اقای دکتر شاهی Rasashahi@gmail.com و دکتر احمدی فقط و فقط به ادرس sms_ahmadi@yahoo.com توجه فرمایید به نشانی Gmail اینجانب ارسال ننمایید . در غیر این صورت امکان حضور در جلسه را به جهت عدم انجام اقدامات قبل از جلسه نخواهید داشت .3. تاریخ تشکیل جلسه شورای تخصصی گروه در هرماه در اواسط همان ماه در همین سایت اعلام خواهد شد.از آنجا زمان جلسه شورا بر اساس تقاضاهای رسیده و وقت اعضا تنظیم می گردد ، تقاضاهایی که پس از پانزدهم ارسال می گردد در شورای آن ماه قابل بررسی نمی باشد.4. ضمنا لازم است متقاضیان چهار نسخه از موضوع یا پرپوزال خود همراه داشته باشند.
طرح های پژوهشی