گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

سوابق اجرایی

:: مشاوره انتخاب رشته

مؤسسه محل اشتغال : شهرداری اصفهان-کتابخانه مرکزی
تاریخ شروع : 1394/05/10
تاریخ خاتمه : 1394/05/20


:: دبیر هسته تخصص مشاوره

مؤسسه محل اشتغال : دادگستری کل استان اصفهان
تاریخ شروع : 1393/03/01
تاریخ خاتمه :


:: کارشناس هیئت مشاوران

مؤسسه محل اشتغال : جمعیت همیاران سلامت روان بهزیستی
تاریخ شروع : 1393/12/01
تاریخ خاتمه :


:: مدرس دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
تاریخ شروع : 1394/07/01
تاریخ خاتمه :


:: مشاور دادگاه اطفال و نوجوانان

مؤسسه محل اشتغال : دادگستری کل استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدرس کارگاه مشاوره تحصیلی

مؤسسه محل اشتغال : مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان
تاریخ شروع : 1394/09/01
تاریخ خاتمه : 1394/09/28


:: مدرس کارگاه مهارتهای راههای رسیدن به شادمانی اصیل

مؤسسه محل اشتغال : خوابگاه خواهران دانشگاه اصفهان
تاریخ شروع : 1394/08/01
تاریخ خاتمه :


:: مدرس کارگاه مهارت ارتباط بین فردی موثر

مؤسسه محل اشتغال : خوابگاه خواهران دانشگاه اصفهان
تاریخ شروع : 1394/08/01
تاریخ خاتمه :


:: مشاور خوابگاه

مؤسسه محل اشتغال : خوابگاه خواهران دانشگاه اصفهان
تاریخ شروع : 1394/07/01
تاریخ خاتمه :


:: مشاوره مدرسه

مؤسسه محل اشتغال : پیش دبستانی و دبستان شمیم عترت
تاریخ شروع : 1394/07/01
تاریخ خاتمه :1