گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • www.partooaftab.com
  • جهت حضور در کارگاه ها و کلاس های دکتر سید حمید آتش پو ر به آدرس www.partooaftab.com مراجعه کنید
  • با آنچه می بخشیم زندگی می سازیم
سوابق اجرایی

:: رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1392/11/01
تاریخ خاتمه : 1395/01/01


ریاست دانشکده تاکنون ادامه دارد
:: عضو کمیته اجرایی

مؤسسه محل اشتغال : دومین سمپوزیوم بین المللی آمو شی- پژوهشی اختلالات روان تنی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1393/01/01


:: عضویت در هیأت تحریریه نشریه

مؤسسه محل اشتغال : دانش انتظامی استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1393/01/01


:: مدیر اجرایی فصلنامه

مؤسسه محل اشتغال : دانش و پژوهش در رواشناسی کاربردی
تاریخ شروع : 1390/11/15
تاریخ خاتمه : 1392/02/311