گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - کامپیوتر

دانلود فايل

:: کارگاه کامپیوتر-برنامه نویسی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 363
:: سيستم عامل
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 521
:: ساختمان داده
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 1654
:: آشنايي با کامپيوتر- ارشد
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 695
:: ازمايشگاه مهندسي نرم افزار
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 1520
:: آزمايشگاه سيستم عامل
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 1141

1