گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • www.partooaftab.com
  • جهت حضور در کارگاه ها و کلاس های دکتر سید حمید آتش پو ر به آدرس www.partooaftab.com مراجعه کنید
  • با آنچه می بخشیم زندگی می سازیم
دانلود فايل

:: راهنمای عملی حل مشکل آرامش یابی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 19
:: مقابله با ترس های مرضی، گذر هراسی و هراس ها
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 7
:: راهنمای عملی مقابله با تفکرات پارانوئیدی (سوء ظن و بد گمانی)
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 8
:: راهنمای عملی مراجعین وسواسی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 6
:: راههای عملی مقابله با مشکلات زناشویی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 17
:: راهنمای عملی مراجعین معتاد
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 2
:: راهنمای مقابله با کشمکش های خانوادگی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 7
:: راهنمای عملی مقابله با استرس شغلی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 6
:: راهنمای عملی مقابله با افراد مبتلا به جسمانی کردن
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 9
:: راهنمای عملی مقابله با افسردگی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 13
:: راههای مقابله با باورهای غلط
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 8
:: راهنمای عملی مقابله با اضطراب
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 6
:: راه های عملی مقابله با خشم
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 6
:: راهنمای عملی مقابله با اختلال خوردن
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 5
:: درمان شناختی رفتاری CBT
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 7
:: راههای عملی مقابله با اختلال دو قطبی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 6
:: راهنمای عملی مقابله با مشکلات روانشناختی مبتلایان به اختلالات مرزی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 4
:: Recent Advances in Cognitive- Therapy for Depression
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 7
:: راههای عملی مقابله با مشکلات زناشویی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 11
:: ارتباطات
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 13
:: مدیریت استرس
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 7
:: مدیریت استعداد
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 10
:: اصول اجرای مدیریت مشارکتی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 4
:: چگونگی تجزیه و تحلیل شغل
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 9
:: مهارت های آگاهی و همدلی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 9

1 2 3