دکتر سیدعلیرضا زارعی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: جزوه و ارائه های درس اصول مهندسی راراه
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 64
:: جزوه درس سازه های بنایی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 32

1