دکتر حمزه محمدی خشوئی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
مرتبه علمي : استادیار

  • «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » (سوره نجم آیه 39)
دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

استاندارد حسابداری بخش عمومی 14: رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری
تاریخ : 1398/08/06
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 340 KB

استاندارد حسابداری بخش عمومی 13: آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز
تاریخ : 1398/08/06
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 589 KB

استاندارد حسابداری بخش عمومی 12: مزایای بازنشستگی کارکنان
تاریخ : 1397/03/01
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 429 KB

استاندارد حسابداری بخش عمومی 11: افشاي اطلاعات اشخاص وابسته
تاریخ : 1397/03/01
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 309 KB

استاندارد حسابداری بخش عمومی 10: رويه‌هاي حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات
تاریخ : 1396/02/25
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 327 KB

استاندارد حسابداری بخش عمومی 9: حسابداری مخارج تامین مالی
تاریخ : 1394/12/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 280 KB

استاندارد حسابداری بخش عمومی 8: ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي
تاریخ : 1394/12/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 516 KB

استاندارد حسابداری بخش عمومی 7: داراييهاي نامشهود
تاریخ : 1394/12/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 542 KB

استاندارد حسابداری بخش عمومی 6 : موجودیها
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 311 KB

استاندارد حسابداری بخش عمومی 5 : داراييهاي ثابت مشهود
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 428 KB

استاندارد حسابداری بخش عمومی 4 : درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 252 KB

استاندارد حسابداری بخش عمومی 3 : درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای (مالیات و انتقالات)
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 225 KB

استاندارد حسابداری بخش عمومی 2 : نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 389 KB

استاندارد حسابداری بخش عمومی 1 : نحوه ارائه صورتهای مالی
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 232 KB

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی : ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 152 KB

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی : عناصر صورتهای مالی
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 87 KB

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی : واحد گزارشگر
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 136 KB

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی : اهداف گزارشگری مالی
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 156 KB


1