دکتر حمزه محمدی خشوئی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
مرتبه علمي : استادیار

  • «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » (سوره نجم آیه 39)
دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

استاندارد حسابداری 2: صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده ۱۳۹۷)
تاریخ : 1398/08/06
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 458 KB

استاندارد حسابداری 1: ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده ۱۳۹۷)
تاریخ : 1398/08/06
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 651 KB

استاندارد حسابداری 37: ابزارهای مالی _ افشا
تاریخ : 1398/08/06
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 685 KB

استاندارد حسابداری 36: ابزارهای مالی _ ارائه
تاریخ : 1398/08/06
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 616 KB

استاندارد حسابداری 35: مالیات بر درآمد
تاریخ : 1398/08/06
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 701 KB

استاندارد حسابداری 34: رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات
تاریخ : 1398/08/06
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 604 KB

استاندارد حسابداری 33 : مزایای بازنشستگی کارکنان
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 325 KB

استاندارد حسابداری 32 : كاهش ارزش داراييها
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1043 KB

استاندارد حسابداری 31 : داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 404 KB

استاندارد حسابداری 30 : سود هر سهم
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 381 KB

استاندارد حسابداری 29 : فعاليتهاي ساخت املاک
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 383 KB

استاندارد حسابداری 28 : فعاليتهاى بيمه عمومى
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 441 KB

استاندارد حسابداری 27 : طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 306 KB

استاندارد حسابداری 26 : فعاليتهاي‌ كشاورزي
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 472 KB

استاندارد حسابداری 25 : گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 258 KB

استاندارد حسابداری 24 : گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 117 KB

استاندارد حسابداری 23 : حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 208 KB

استاندارد حسابداری 22 : گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 219 KB

استاندارد حسابداری 21 : حسابداري‌ اجاره‌ها
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 174 KB

استاندارد حسابداری 20 : ‌ سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته - تجديدنظر شده 1389
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 288 KB

استاندارد حسابداری 19 : ترکیبهای تجاری - تجديدنظر شده 1384
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 429 KB

استاندارد حسابداری 18 : صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي - تجديدنظر شده 1384
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 232 KB

استاندارد حسابداری 17 : داراييهاي نامشهود- تجديد نظر شده 1386
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 342 KB

استاندارد حسابداری 16 : استانداردحسابداری شماره 16، آثار تغییردرنرخ ارز(تجدیدنظرشده1391)
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 231 KB

استاندارد حسابداری 15 : سرمایه گذاریها - تجدیدنظر شده 1392
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 363 KB


1 2