دکتر حمزه محمدی خشوئی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
مرتبه علمي : استادیار

  • «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » (سوره نجم آیه 39)
دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

استاندارد حسابرسی 620: استفاده از کار کارشناس حسابرس (تجدیدنظر شده 1398)
تاریخ : 1398/08/06
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 425 KB

استاندارد حسابرسی 610 : استفاده از کار حسابرسان داخلی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۷)
تاریخ : 1398/08/06
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 499 KB

استاندارد حسابرسی 580 : تاييديـه‌ کتبی مـديران‌ (تجدیدنظر شده 1396)
تاریخ : 1397/03/01
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 372 KB

استاندارد حسابرسی 560 : رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1396)
تاریخ : 1397/03/01
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 397 KB

استاندارد حسابرسی 530 : نمونه‌گيري‌ در حسابرسي (تجديدنظر شده 1395)
تاریخ : 1396/02/25
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 470 KB

استاندارد حسابرسی 520 : شواهد حسابرسی - روشهـاي‌ تحليلـي‌ (تجدید نظر شده 1395)
تاریخ : 1396/02/25
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 424 KB

استاندارد حسابرسی 510 : حسابرسي‌ نخستين‌ - مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌ (تجدید نظر شده 1395)
تاریخ : 1396/02/25
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 470 KB

استاندارد حسابرسی 501 : شواهد حسابرسی ـ ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام (تجديد نظر شده 1395)
تاریخ : 1396/02/25
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 457 KB

استاندارد حسابرسی 500 : شواهد حسابرسي (تجديدنظر شده 1395)
تاریخ : 1396/02/25
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 518 KB

استاندارد حسابرسی 230 : مستندات حسابرسی (تجديدنظر شده 1395)
تاریخ : 1396/02/25
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 463 KB

استاندارد حسابرسی 240 : ‌مسئوليت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي (تجديدنظرشده 1394)
تاریخ : 1394/09/16
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 385 KB

استاندارد حسابرسی 250 : ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ (تجدید نظر شده 1394)
تاریخ : 1394/09/16
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 182 KB

استاندارد حسابرسی 4410 : تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 162 KB

استاندارد حسابرسی 4400 : اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 154 KB

استاندارد حسابرسی 3400 : رسيدگي به اطلاعات مالي آتي- 1384
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 161 KB

استاندارد حسابرسی 2410 : بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری 1388
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 297 KB

استاندارد حسابرسی 2400 : بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 245 KB

استاندارد حسابرسی 805 : ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی (1390)
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 190 KB

استاندارد حسابرسی 800 : ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصدخاص (تجدید نظر شده 1390 )
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 145 KB

استاندارد حسابرسی 720 : ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 102 KB

استاندارد حسابرسی 710 : اطلاعات مقايسه‌ای
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 129 KB

استاندارد حسابرسی 706 : بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل- 1389
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 132 KB

استاندارد حسابرسی 705 : اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل - 1389
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 218 KB

استاندارد حسابرسی 700 : گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي - تجديدنظر شده 1389
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 155 KB

استاندارد حسابرسی 620 : استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌
تاریخ : 1394/07/13
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 119 KB


1 2