گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

task 13
تاریخ : 1396/11/18
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 51 KB

task 12
تاریخ : 1396/11/18
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 60 KB

task 11
تاریخ : 1396/11/18
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 55 KB

task 10
تاریخ : 1396/11/18
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 52 KB

task 9
تاریخ : 1396/11/18
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 490 KB

task 8
تاریخ : 1396/11/18
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 62 KB

task 7
تاریخ : 1396/11/18
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 70 KB

task 6
تاریخ : 1396/11/18
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 67 KB

task 5
تاریخ : 1396/11/18
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 55 KB

task 4
تاریخ : 1396/11/18
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 53 KB

task 3
تاریخ : 1396/11/18
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 62 KB

Task 2
تاریخ : 1396/11/18
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 80 KB

task 1
تاریخ : 1396/11/18
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 62 KB


1