گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - کامپیوتر

دروس تدريس شده

ساختمان داده
تاریخ : 1393/01/18
بازدید : 825

سیستم عامل
تاریخ : 1392/04/02
بازدید : 558

آزمایشگاه مهندسی نرم افزار
تاریخ : 1392/04/02
بازدید : 713

آزمایشگاه سیستم عامل
تاریخ : 1392/04/02
بازدید : 666

مبانی برنامه نویسی
تاریخ : 1392/04/02
بازدید : 548

آشنایی با کامپیوتر
تاریخ : 1392/04/02
بازدید : 632


1