گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • www.partooaftab.com
  • جهت حضور در کارگاه ها و کلاس های دکتر سید حمید آتش پو ر به آدرس www.partooaftab.com مراجعه کنید
  • با آنچه می بخشیم زندگی می سازیم
گفتگوهاي خودماني يک درمانگر

شرم یا گناه
تاریخ : 1397/02/27
بازدید : 25

آسیب شناسی رفتار نوجوانان بر مبنای نظریه ی خود تحلیلی تعاملی
تاریخ : 1396/11/24
بازدید : 16

روانشناسی مثبت
تاریخ : 1396/09/02
بازدید : 16

پذیرش و تغییر خود
تاریخ : 1396/08/13
بازدید : 32

«مراجعان ما: آموزگاران پنهان!»
تاریخ : 1392/07/17
بازدید : 532

«درمانگري مسيري كه بازگشت ندارد»
تاریخ : 1392/06/30
بازدید : 652

دلقک
تاریخ : 1392/04/20
بازدید : 992


1