گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • www.partooaftab.com
  • جهت حضور در کارگاه ها و کلاس های دکتر سید حمید آتش پو ر به آدرس www.partooaftab.com مراجعه کنید
  • با آنچه می بخشیم زندگی می سازیم
گزیده ای از کتاب ها ( تأليف و ترجمه )

شرم یا گناه
تاریخ : 1397/02/27
بازدید : 5

درمان وجودی روابط
تاریخ : 1397/02/02
بازدید : 9

رابطه مفهومی اعتیاد به کارو اعتیاد به الکل و مواد مخدر
تاریخ : 1396/12/07
بازدید : 22

اختلال پارانوئید
تاریخ : 1396/11/26
بازدید : 9

بخشش و بخشیدن
تاریخ : 1396/11/18
بازدید : 10

دردمندیی و بی دردی آدمی
تاریخ : 1396/11/04
بازدید : 13

دردمندی و بی دردی آدمی
تاریخ : 1396/10/21
بازدید : 5

تریولوژی زندگی من(موفقیت )
تاریخ : 1396/10/19
بازدید : 8

وسواس فکری - عملی
تاریخ : 1396/10/11
بازدید : 16

در بی ارزشی و ارزشمندی آدمی
تاریخ : 1396/10/03
بازدید : 3

اعتیاد به کار
تاریخ : 1396/09/19
بازدید : 5

lمشاوره آسیب زا
تاریخ : 1396/09/14
بازدید : 8

تریولوژی زندگی من ( شادی )
تاریخ : 1396/09/04
بازدید : 9

ارتباط و گفت و گو با بدقلق ها
تاریخ : 1396/09/01
بازدید : 8

روانشناسي وجودي تدوين رولو مي
تاریخ : 1396/08/30
بازدید : 8

نظریه ها و درمان در اختلالات روانی
تاریخ : 1396/08/25
بازدید : 4

ارتباط و گفت و گو با بدقلق ها
تاریخ : 1396/08/22
بازدید : 6

تریولوژی زندگی من
تاریخ : 1396/08/20
بازدید : 13

مثبت بـاش! ( از منفی به مثبت)
تاریخ : 1396/08/17
بازدید : 8

مقابله با استرس (راهنمای عملی رویارویی با فشار روانی)
تاریخ : 1396/08/13
بازدید : 11

روانشناسی شهری
تاریخ : 1392/06/13
بازدید : 150

افسردگی، نظریه و درمان
تاریخ : 1392/04/18
بازدید : 302

مشاوره آسیب زا(1390)
تاریخ : 1392/04/18
بازدید : 157


1