گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسي
مرتبه علمي : استاد تمام

  • به اطلاع کلیه داشجویان گرامی می رساند طبق برنامه دانشگاهی کلیه کلاس های اینجانب درهفته اول نیمسال دوم یعنی از تاریخ 12/11/9۸ دایرمی باشد و حضوردانشجویان الزامی است
بخش فارسي

همایش ها (1)
تاریخ : 1392/12/25
بازدید : 2189

مقاله ها (1)
تاریخ : 1392/07/29
بازدید : 374

مقاله ها(2)
تاریخ : 1392/03/11
بازدید : 1728

مقاله ها (3)
تاریخ : 1392/03/11
بازدید : 328

همایش ها (2)
تاریخ : 1392/03/11
بازدید : 656

کتاب ها
تاریخ : 1392/03/11
بازدید : 479

سرپرستی پایان نامه کارشناسی ارشد ودکترا(1)
تاریخ : 1392/03/11
بازدید : 5382

سرپرستی پایان نامه کارشناسی ارشد ودکترا(2)
تاریخ : 1392/03/11
بازدید : 786

سرپرستی پایان نامه کارشناسی ارشد ودکترا(3)
تاریخ : 1392/03/11
بازدید : 744


1