گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی عمومی
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: اعتياد و ردمان آن با تاکيد بر درمان مبتني بر بهبود کيفيت زندگي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : يافوت سپاهان
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 5-11-8702-600-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیلا امیدی - ایلناز سجادیان -

1