گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - مكانيك ماشينهاي كشاورزي
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: مکاترونيک و سيستم هاي هوشمند براي خودروهاي غير جاده اي

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1396
ناشر :
نام ناشر : پيام کوثر
تعداد صفحات : 167
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 7-25-8624-600-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن بیگی - محمدرضا سلطانی، - ایمان احمدی -
:: شناخت الکترونيک خودرو (جلد سوم)

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1394
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 1-3369-10-964-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان احمدی -
:: شناخت الکترونيک خودرو (جلد سوم)

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1394
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 1-3369-10-964-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 3

1