گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زیست شناسی علوم جانوری-تکوینی
مرتبه علمي : دانشيار

کتاب ها

:: زالوشناسي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 2018
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 214
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-5158-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد مدرسی - سعید صفوی پور - اشکان عمادی پور -
:: زيست شناسي جانوري

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1390
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر :
تعداد صفحات : 180
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد مدرسی -
:: فيزيولوژي جانوري

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر :
تعداد صفحات : 187
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد مدرسی -
:: جانورشناسي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1389
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر :
تعداد صفحات : 199
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 2
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد مدرسی -

1