گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات

کتاب ها

:: گياهان داروئي (شناخت و مسيرهاي سنتز ترکيبات شيميايي)

زبان اصلی : فارسي
نوع : تصنيف
سال چاپ : 1397
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
تعداد صفحات : 485
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-4596-0
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد رضا گل پرور - امین هادی پناه -
:: کار برد نرم افزار SAS در تجزيه هاي آماري توصيفي، استنباطي و چند متغيره

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : واحد خوراسگان
تعداد صفحات : 400
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-2167-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد رضا گل پرور -
:: تجزيه و تحليل طرح هاي آزمايشي با استفاده از نرم افزار SAS

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1391
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : واحد خوراسگان
تعداد صفحات : 350
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-2057-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد رضا گل پرور -

1