مولود نورانی
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: مقدمه اي بر مهندسي فرايند هاي غذايي

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1397
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه صنعتي اصفهان
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ناصر همدمی - مولود نورانی - علی فروهر - سمیه بهفر -

1