گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: - اصلاح گياهان براي تحمل تنش خشکي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : جهاد دانشگاهي
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: - پاسخ هاي گياه به تنش خشکي، آثار و سازوکارهاي مقاومت

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : جهاد دانشگاهي
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: - مجموعه مقالات همايش دانشجويي پژوهش و نوآوري در کشاورزي

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال چاپ :
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1