دکتر حمیدرضا پیکری
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: مديريت و برنامه ريزي سيستمهاي اطلاعاتي، با رويکردي در حوزه سلامت

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمید رضا پیکری - مجدالدین انصاری -

1