گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: يادگيري حرکتي کاربردي در تربيت بدني

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1397
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : داشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 320
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: تعادل در ورزش

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-96472-2-4
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهره مشکاتی - سپیده نوروزی -
:: اکتساب مهارت در ورزش

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 383
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-4267-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر رخساره بادامی - دکتر مریم نزاکت الحسینی - دکتر زهره مشکاتی -

1