گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - محيط زيست
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: Glyphosate Chemistry, Uses and safety concerns. Chapter 5: Water contamination by herbicide Glyphosate: an overview of treatment options

زبان اصلی : انگليسي
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : Nova Science Publishers
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Norouzi - Chauh - Chamani - Soleimani - Roghani -
:: راهنماي کاربردي تصفيه آب

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ :
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر محسن نوروزی - دکتر عاطفه چمنی - - -

1