گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی صنعتی و سازمانی
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: روانشناسي امور کارکنان

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : جاودانه جنگل
تعداد صفحات : 370
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 4
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: روانشناسي صنعتي و سازماني

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : جاودانه جنگل
تعداد صفحات : 560
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-316-817-6
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

چاپ سيزدهم کتاب است
:: نگرش ها و تغيير نگرش ها

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1384
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات جنگل
تعداد صفحات : 308
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 964-6089-18-6
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: روانشناسي صنعتي و سازماني

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات جنگل جاودانه، تهران
تعداد صفحات : 408
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-981-241-0
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 10
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: روانشناسي امور کارکنان

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : : انتشارات دانشگاه آزاداسلامي واحد اصفهان (خوراسگان).
تعداد صفحات : 445
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-102104-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1