گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
مرتبه علمي : استاد

کتاب ها

:: ديمکاري

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1390
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 560
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: اصول و مباني کشاورزي پايدار

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 283
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 3000
نوبت چاپ :

1