گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسي
مرتبه علمي : استاد تمام

  • به اطلاع کلیه داشجویان گرامی می رساند طبق برنامه دانشگاهی کلیه کلاس های اینجانب درهفته اول نیمسال دوم یعنی از تاریخ 12/11/9۸ دایرمی باشد و حضوردانشجویان الزامی است
کتاب ها

:: معنا و حيرت: راهنماي درمان افسردگي بر اساس نظريه انسان سالم

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1398
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشر نوشته
تعداد صفحات : 208
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786003861596
تیراژ : 1020
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغر آقایی -

بر اساس نظريه ي انسان سالم منظور از معنا، هر چيز بسيار با اهميت و ارزشمند ادراک شده توسط فرد است که او به خاطر آن در زمان حال زندگي مي کند و به واسطه آن به آينده و يا تغيير، اميدوار بوده و مي تواند به قدري انسان را تشويق و ترغيب کند که با توليد اميد، محرک انگيزه شده و انگيزه را به انگيزش تبديل نمايد. منظور ما از حيرت عبارتست از: يک واکنش احساسي-شناختي عميق همراه با تامل و انديشه بيش از حد معمول علاوه بر واکنش هاي فيزيولوژيک و مکانيکي متداول در هنگام مواجه شدن فرد با يک موضوع يا پديده تعجب برانگي
:: نظريه انسان سالم

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشر نوشته
تعداد صفحات : 326
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 9786003861459
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغر آقایی -

در اين کتاب، يک نظريه ي مبتني بر فرهنگ ايراني، در باره ي انسان مطرح گرديده است. اين نظريه يک اصل و 12 ويژگي دارد که ويژگي هاي انسان سالم ناميده مي شوند. اين ويژگي ها در يک طيف از انسان سالم تا انسان بيمار يا به عبارتي از سلامت تا بيماري را شامل شده و هر چه يک فرد تعداد بيشتري از اين ويژگي ها و خصوصيات مربوط به هر ويژگي را داشته باشد، به سلامت و انسان سالم نزديک تر و هر چه از اين ويژگي‌ها و خصوصيات کمتر داشته باشد، به بيماري و انسان بيمار نزديک تر است....
:: خروج از ذهن؛ ورود به زندگي

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1394
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) انديشه گويا
تعداد صفحات : 192
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 2-3797-10-964-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغر آقایی - شیرین سلیمی - اکبر روحی -
:: هم وابستگي: علل و روش هاي مقابله با آن

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 104
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 7-3581-10-964-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغر آقایی - شیوا مثقالی -
:: مديريت شناختي- رفتاري استرس مبتني بر ذهن آگاهي (با تأکيد بر استرس و مشکلات روان شناختي محيط کار و زندگي)

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : ابن سينا
تعداد صفحات : 346
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 6-24-7939-600-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : داریوش چلالی - اصغر اقایی -
:: مشاوره آسيب زا

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشرقطره
تعداد صفحات : 134
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 978-600-119-349-1
تیراژ :
نوبت چاپ : 3
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغرآقایی - سید حمید آتش پور -

چاپ سوم
:: مديريت شناختي ـ رفتاري استرس مبتني بر ذهن‌آگاهي با تاکيد بر استرس ومشکلات روان شناختي محيط کار

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : ابن سينا
تعداد صفحات : 348
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786007939246
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : داريوش جلالي - اصغرآقایی -
:: خروج ازذهن ؛ ورود به زندگي :راهنمايي براي يک زندگي استثنايي

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 2016
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 191
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9789641037972
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغرآقایی - شیرین سلیمی - اکبر روحی -

ويراستار ادبي : عيسي حيدري رزوه
:: مديريت شناختي ـ رفتاري استرس مبتني بر ذهن‌آگاهي با تاکيد بر استرس و ناراحتي‌هاي محيط کار

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : آسمان نگار
تعداد صفحات : 368
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786006596709
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : داریوش جلالی - اصغرآقایی -

استرس يکي از موضوعات بسيار مهم در محيط‌هاي کاري است که بايد از سوي صاحبان صنايع و مشاغل، مديران و کارکنان جدي‌‌تر گرفته شود. در واقع، پيامدهاي استرس محيط کار به‌ اندازه‌اي متنوع و گسترده‌اند که به سختي مي‌توان در حوزه‌ي پزشکي و روان‌شناسي مشکل يا اختلالي را پيدا کرد که متاثر از آن نباشد. به همين دليل شيوه‌هاي مختلف کنترل استرس طي دهه‌هاي اخير وجه‌ي همت بسياري از پژوهش‌گران و نظريه‌پردازان قرار گرفته است. مديريت شناختي ـ رفتاري استرس مبتني بر ذهن‌آگاهي که در اين کتاب مورد استفاده قرار گرفته است
:: آموزش نيروي انساني درسازمانها

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1388
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاداسلامي واحدخوراسگان(اصفهان)
تعداد صفحات : 152
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-223-249-9
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حمید آتش پور - اصغرآقایی -
:: توسعه رهبري دروني

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1388
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحدخوراسگان(اصفهان)
تعداد صفحات : 84
قطع کتاب : جيبي
شماره شابک : 978-964-223-403-5
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغرآقایی - سید حمید آتش پور -
:: استراتژي هاي مديريت اثربخش

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1386
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : ارکان دانش
تعداد صفحات : 208
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-2591-30-5
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حمید آتش پور - اصغرآقایی - سید پیمان رحیمی نژاد -
:: روانشناسي موفق زيستن

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1384
ناشر :
نام ناشر : انتشارات محبان
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغرآقایی - سید حمید آتش پور -
:: مؤلفه هاي رفتاري سازمان-مديريت وکارکنان

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1384
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات رعنا
تعداد صفحات : 260
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 964-96288-7-8
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حمید آتش پور - اصغرآقایی - احسان کاظمی -
:: آموزش مهارت هاي ارتقاء بهداشت رواني

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1383
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : سازمان آموزش وپرورش اصفهان
تعداد صفحات : 138
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9649592059
تیراژ : 5000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حمید آتش پور - اصغرآقایی - پروین بختیارپور - علی رشیدی - محمدرضا عابدی -

سايرنويسندگان : محسن لعلي و اکرم منتظرالظهور
:: اعتماد به نفس وخودباوري

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1382
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت دانشجويي دانشگاه آزاداسلامي واحدخوراسگان
تعداد صفحات : 60
قطع کتاب : جيبي
شماره شابک :
تیراژ : 3000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حمید آتش پور - اصغرآقایی -
:: روانشناسي اعتياد(سبب شناسي ودرمان)

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1382
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
تعداد صفحات : 260
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9646418178
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن گل پرور - سید حمید آتش پور - اصغرآقایی -
:: رهبري دروني وموفق زيستن

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1382
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت دانشجويي دانشگاه آزاداسلامي واحدخوراسگان
تعداد صفحات : 63
قطع کتاب : جيبي
شماره شابک : 9649517308
تیراژ : 2500
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغرآقایی - سید حمید آتش پور -
:: استرس وبهداشت رواني

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1380
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشرپردژ
تعداد صفحات : 104
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9789649354828
تیراژ : 2200
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغرآقایی - سید حمید آتش پور -
:: مشاوره آسيب زا

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشرقطره
تعداد صفحات : 139
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 978-600-1193-491
تیراژ :
نوبت چاپ : 2
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغرآقایی - سید حمید آتش پور -

چاپ دوم
:: فرهنگ توصيفي انجمن روان شناسي امريکا

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1391
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشرارس
تعداد صفحات : 1156
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786005630398
تیراژ : 1100
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوالفضل شریعت‌پناهی - ، شکوه‌السادات بنی‌جمالی، - اصغر آقایی، - محمدامین شریفی، - محمدکاظم عاطف وحید - ، شهریار شهیدی، - حسن احدی، - پرویز آزادفلاح - - - - - - - - - - - - -

دوجلد
:: تاريخچه ، زمينه هاي نظري وراهنماي عملي استفاده ، ( R-IR-NEO) ازپرسشنامه

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1391
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحدخوراسگان(اصفهان)،
تعداد صفحات : 170
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-1896-4
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : کبرا کنعانی - اصغرآقایی - محمدرضا عابدی -
:: مشاوره آسيب زا

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1390
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشرقطره
تعداد صفحات :
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 978-600-119-349-1
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغرآقایی - سید حمید آتش پور -

چاپ اول
:: درمان شناختي رفتاري (مداخله عملي براي اختلالات)

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1392
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحدخوراسگان (اصفهان]
تعداد صفحات : 149
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9789641024286
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : کبراکنعانی - پری ناز طیبی نایینی - اصغرآقایی -

1