گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: تيک تاک زندگي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : قبسات
تعداد صفحات : 200
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعید خطیبی -

موضوع مديريت زمان در خانواده
:: چشم انداز فرهنگ و هنر

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : وسپان
تعداد صفحات : 244
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 7-15-6018-600-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمید دوازده امامی - احسان مشگلانی اصفهانی - علی اکبر رضایی - اکبر اعتباریان -

1