گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پرستاری
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: تعيين جنسيت نوزاد

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب : رحلي
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 2
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مینو متقی - بهناز ترکان - فروزنده دشتی -
:: سلامت زن سلامت جامعه

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ازاد اسمي واحد اصفهان
تعداد صفحات :
قطع کتاب : رحلي
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مینو متقی - بهناز ترکان - فروزنده دشتی -

1