گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق-مخابرات
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سیدمهدی نام خانوادگی : سجادیه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : رمزنگاري و کدينگ کانال
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی برق-مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : روش های نوین در طراحی تبدیل انتشار رمزهای قالبی
آقاي سيد مهدي سجاديه ديپلم خود را در رشته رياضي-فيزيک از دبيرستان شهيد اژه اي اصفهان در سال 78 دريافت نمود و در همان سال در رشته مهندسي برق- الکترونيک دانشگاه صنعتي اصفهان مشغول به تحصيل گرديد. وي دوره کارشناسي ارشد و دکتراي خود را نيز در دانشگاه صنعتي اصفهان سپري نمود و همچنين از رساله دکتري خود در سال 91با نمره عالي دفاع نمودند. آقاي سجاديه از ارديبهشت 1390همکاري خود را با دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان آغاز نموده است و يک دوره در سال 95 به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مهندسي دانشگاه انتخاب گرديد.